• Spies Hecker
  • Lakovací box
  • Míchárna barev
  • Přípravné pracoviště